KIJK NAAR JEZUS.
HIJ HOUDT VAN JOU.
Hij is de ENIGE zekerheid en TOEKOMST,
NU en ALTIJD.
 

 

De Here God heeft alles perfect in Zijn hand.

We willen tijd doorbrengen om in alle rust samen de Here te zoeken, door Hem groot te maken en alle lof en eer te brengen.

Om de 14 dagen op vrijdag is er in familiale sfeer een huissamenkomst waar iedereen hartelijk welkom is vanaf 20 h.
Adres: Heerstraat 80, te 3510 Kermt Hasselt.

________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft de Heer jou hart aangeraakt met Zijn onvoorwaardelijke LIEFDE en op je hart gelegd Zijn werk in Belgie, via onze christelijke familiale huis-samenkomst " DE HERE IS ALDAAR " in Hasselt naar anderen toe te ondersteunen, dan kan je gebruik maken van IBAN nr. BE49 9731 8201 4571 en BIC code: ARSPBE22.

 


 

Bemoediging:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij hen. ( Gen. 1: 274 )


Iedere aanwezige kreeg een bemoedigende Bijbeltekst.

 

MEDEDELING.

Tijdens onze samenkomst van 16 nov. werden we bemoedigd door getuigenissen van aanwezigen.

Hoe de HEER werkzaam is/was in hun leven en hun beschermde, leidde en bemoedigde.


Frans Debaerdemaker bemoedigde ons met het Woord dat hij ontving en doorgaf.

Maak je keuze, maar leg al je bekommernissen in Mijn handen.

Ik neem ze dan van je over,

dan zijn ze ook van Mij !.

Daarmee geef je Mij de verantwoordelijkheid om te doen wat voor jou nodig is.

Vrees niet, maar blijf geloven. Mijn gunstbewijzen zijn iedere dag nieuw.

Maak het u eigen om veel bij Mij te zijn. Sprekend en luisterend omdat wij een team zijn en dat Mijn Geest je kan inspireren te doen datgene wat Ik in Mijn Goddelijk plan voor je heb.

Ook al zijn de tijden niet gunstig, toch zul je Mijn liefde blijven ervaren  omdat Ik een trouwe God ben die je geschapen heeft vanuit de liefde voor iedere mens persoonlijk.

Ik weet dat velen moeite hebben dit te pakken.

Ja "pakken" moet je alles wat Ik je toewerp, want je krijgt het om niet!.

Mijn vreugde zal je deel worden en Mijn kracht zal je helpen moeilijkheden te overwinnen vanuit Mijn totale overwinning die Ik heb volbracht in deze wereld.

Blijf vertrouwen en goede keuzes maken, laat je daarvoor leiden door Mijn H. Geest, omdat Hij je levenssituatie kent en je liefheeft om je daarmee te helpen. Amen.

Samen werd het Avondmaal herdacht met brood en wijn.


Er werden Opwekkingsliederen gezongen en samen luisterden we naar een aantal korte  bemoedigingen van verschillende aanwezigen.

 

 STUDIE: " VRIJ VAN ANGST " dr. Creflo DOLLAR.

Hoofdstuk 6.

Mensenvrees
Tot nu toe hadden de angsten vooral betrekking op omstandigheden, zoals ziektes, tragedies en financiële tegenspoed. Er is echter nog een soort angst die net zoveel voorkomt en vernietigend is. Het is mensenvrees. Veel teveel christenen leven hun leven in gebondenheid door deze angst.
Ik heb het hier over het niet alles doen of zijn waartoe God je geroepen heeft om te doen of te zijn, vanwege de invloed of meningen van andere mensen. De Bijbel staat vol met dit soort voorbeelden.
Mensenvrees, die neerkomt op intimidatie, was er de oorzaak van dat de generatie volwassenen,  Israëlitische mannen die uit Egypte kwamen, het Beloofde Land niet binnen kon gaan, of durfden.
De Israëlieten kwamen tot aan de grens van het Beloofde land, het land waarvan God had gezegd:" Ik geef jullie dit land. Neem het in en Ik zal bij jullie zijn. Ik zal jullie de overwinning schenken".
Ter voorbereiding op de invasie stuurden ze 12 spionnen vooruit om een onderzoek in te stellen naar de vijand. Één van deze 12, Caleb, was vol van geloof en vertrouwen in het Woord van God, de anderen niet, ze werden bang van de reuzen die ze er zagen.
"Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen hem zou keren zei:" We kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk gemakkelijk aan".( Num13:30 )
Caleb was niet gewoon optimistisch, hij was overtuigd en vol vuur voor God. Zijn advies voor Mozes en de mensen was:" Laten we het gewoon gaan doen !". Één van de andere twaalf, Jozua, was het met hem eens. De andere tien kwamen met een ander verhaal naar huis.
"Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden:" We kunnen het volk niet aanvallen,  het is sterker dan ons"(Num.13:31)
Deze tien mannen kozen er liever voor om hun zintuigen te geloven, dan dat ze geloofden wat Gods Woord zei over de vijand en henzelf. En als gevolg daarvan trokken ze van twijfel naar angst,angst voor mensen. Deze angst breidde zich razendsnel uit in het kamp van Israël.
En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. "Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben verslindt zijn inwoners, en alle mensen die we gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten.

Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en veel meer zullen wij in hun ogen ook niet geweest zijn."

Hierop barstte het hele volk in tranen uit, heel de nacht door klonk er gejammer. 
Angst is als kanker, een woekeren kwaad.
Angst voor mensen begint zoals iedere andere angst, namelijk door meer naar de omstandigheden te kijken dan naar Gods beloften.
De tien spionnen keken naar de reuzen.

Caleb en Jozua keken naar het Verbond dat Israël had gekregen van de Almachtige God. Deze God gaf hen later ook de overwinning over dat stuk land. Deze God bevrijdde later David van Goliath en beschermde de 3 vrienden van Daniël uit het vuur en Daniel van de kaken van de leeuw.

Vergeleken met het formaat van de God van Caleb leken deze reuzen als mieren.
De andere 10 spionnen handelden vanuit hevige angst; Caleb handelde vanuit sterk geloof.
Voor staat Kanaän model voor het overvloedige zegenvierende christelijk leven. De tocht door de Jordaans staat model voor de doop van de Heilige Geest.

Als je je laat intimideren door uiterlijke schijn of door het gedrag van andere mensen, kun je jezelf beroven van de geweldige erfenis die jij, als kind van God, hebt.
In plaats van in de overvloed en bescherming van het Beloofde Land te leven, leef je in de schaarste van de wildernis aan de andere kant van de Jordaan.                                                     

( Wordt vervolgd )


                             

Voor elk probleem is er een oplossing in Gods Woord. Als je deze lijst graag toegestuurd wil krijgen contacteer ons. dehereisaldaar@gmail.com

                                                                                                                          

Er was persoonlijk gebed voor elkeen die dit nodig had.

Onze volgende afspraak: 

Vrijdag 30 nov. 2018 vanaf 20 h.

( vlgs 1 Cor. 14:26 ) 

Lofprijzing, Aanbidding, Gebed, Bemoediging, Avondmaal, woorden van wijsheid en kennis zoals de Heer het leidt door de H. Geest.

We zegenen jullie.

Rosa en Eugène

  

TIP:

Het boekje " JEZUS SPREEKT " van Viviane Russell kan je online lezen op https://jezusspreekt.blogspot.be .  

 

 

 


DE HERE IS ALDAAR

/album/de-here-is-aldaar/rosa-juli-2016-jpg/

—————

/album/de-here-is-aldaar/eugene28nov2017-jpg/

——————————


Lofprijzing

Lofprijs & Aanbidding

Lofprijs & Aanbidding

Zegent de Heer ( Ps. 66: 8, Luc. 24: 52 - 53 ).Brengt je in de tegenwoordigheid van de Heer en trekt je nader tot Hem ( Ps. 100 : 4 ).Opent deuren en baant de weg ( Jes. 60 : 18, Hand. 16 : 25 - 26 ).Verslaat de duivel ( 2 Kon. 11 : 13 - 14, Ps. 149 : 5 - 9 )Brengt opwekking ( 2 Kron. 31 : 2, 34 :...

Lees meer

—————


Math. 6: 34

/album/math-6-34/image-jpg1/

——————————


Nieuws

01-12-2018 12:30

Gebed.

Op zaterdag 1 december 2018 is de volgende "Profetische Beleving" in Balen Antwerpen. In " Basisschool Rijsbergdijk " , Streekweg 11 2490 Balen. Aanvang: 12.30h Zang, Prediking, Lofprijs en Aanbidding. Vanaf 14h persoonlijk gebed met oa Rinke en Ellen van der Meer, Danny Leppens en...

Lees meer

—————


Contact

CONTACTEER ONSWoord

Dat Eugène ontving op 1 sept. 2018 in Balen

Dat Eugène ontving op 1 sept. 2018 in Balen

Mijn zoon, jij beweegt dagelijks vóór Mijn aangezicht.Niet vanaf het vuur dat je nog op je hoofd probeert te ontvangen, maar vanuit het vuur dat in je binnenste brand. Want dat vuur brand in je hart. Wil je dat geloven, Mijn zoon, dat datzelfde vuur ook in Mijn hart brand !.Want het is...

Lees meer

—————


Gebed nodig ?

Elke dag.

Elke dag.

GEBED IS HET AARDSE VOERTUIG VOOR HEMELSE WONDEREN. Wat je probleem, zorg, ziekte enz... ook is, geef het door en we bidden ervoor in de Naam van JEZUS CHRISTUS, en de hemelse Vader geeft wat je " echt " nodig hebt. ( Jac. 5 : 16 )

Lees meer

—————