Dat Eugène ontving op 2 sept. 2017 in Balen

Dat Eugène ontving op 2 sept. 2017 in Balen

Mijn zoon, vorser.
Mijn Woord heb je lief.
Niet alleen het geschreven woord, maar zeker ook het gesproken woord.
Je bent het al aan het ontdekken dat het zó mooi is dat Ik als God vandaag de dag spreek door de mensenkinderen heen.
Spreek door jou heen.
Dat heb je goed gedaan en doet je nog steeds goed trouwens.
Want elk woord dat je uitspreekt gaat eerst door je eigen hart.
Het geneest je hart ook en toetst en beproefd het tegelijkertijd.
Het gaat in een momentopname.
En de mensen die bidden, zoals jij, die zullen zeggen niet degeen die het uitspreekt zegt of het een Woord van God is, maar diegeen die het ontvangt.
En zó is het goed en zie Ik het verlangen van jou om Mijn meer bekend te maken dan tot nu toe.
En wat verlangt de mens daarbij om de wonderen en tekenen, die toch óók in Mijn Woord zijn opgetekend, die zullen de gelovige volgen !.
Toch gaat het gebeuren.
Toch gaat het gebeuren maar het is een zaak, een zaak van volharding.
Noem alleen maar genezing en je kent het, je weet het, je hoort het.
Was het dan anders in die tijd?.
Eigenlijk niet.
Eigenlijk is het dezelfde Geest van Jezus.
Jezus was lijfelijk aanwezig, dat is waar.
Hij ging rond weldoend, genezend allen die door de boze overweldigend waren.
Maar Mijn Geest heeft Zich nu genesteld in jou en in mensen die hier zijn.
Dus die Geest van Mij is nog net zó sterk en krachtig.
En dat moet je voor ogen houden.
Dat die Geest niet veranderd is.
Ik heb het al gezegd: "Ik ben dezelfde tot in alle eeuwigheid" en juist omdat Ik dezelfde ben gaan de wonderen en tekenen jou, en de mensen die je liefhebt, ook volgen.
Met diezelfde intentie.
Met hetzelfde verlangen waar ze voor staan gaan die wonderen gebeuren en dat is zó een wonder dat mag je dan op dat moment zelf uitmaken.
Eigenlijk, en je kent de Schrift, eigenlijk staat er dat het voor de ongelovigen was, dat ze zullen weten dat Jezus leeft.
Maar toch gun Ik Mijn kinderen, en jou zeker óók, dat de wonderen en tekenen je zullen volgen want de mens moet weten dat Jezus leeft.
Dat Jezus leeft en dat de satan z'n kop wordt vermorzeld.
Hij gaat eraan!.
Dat hij maar eens over zijn toekomst gaat nadenken, maar die heeft hij niet.
Hij weet het allang.
Hij weet het maar hij probeert de mens te intimiteren door zijn irritaties, door zijn pijn, door teleurstelling, door ziekte zelfs.
Maar jij weet: ik ben volhardend in mijn geloof.
En juist die volharding, die gaat jou maken tot een zuil in de tempel van je God.
Wees daartoe gezegend en deel maar uit, wat je nu al doet vanaf je telefoon, elke morgen een Woord van Mij.
Je bouwt er heel wat mensen mee op, geloof dat maar, zegt Jezus.
Amen.

Contact

CONTACTEER ONS