Over Ons

Rosa werd na 30 jaar in Zuid-Afrika gewoond te hebben, waar ze de Heer leerde kennen, door de Heer in 1998 terug naar België geroepen.

Begin 2005 ontmoette ze Eugène, een neef. Eén van de zonen van een broer van haar moeder.

Eugène kwam op 18 jarige leeftijd ( 1967 ), in contact met de Bijbel.

In 2002 ontving hij Bijbeltekst Psalm 69:13 ( Statenvertaling - Maar mij aangaande, mijn gebed is tot U, o HEERE; er is een tijd des welbehagens, o God! door de grootheid Uwer goedertierenheid; verhoor mij door de getrouwheid Uws heils. )

Eugène besloot toen na het beëindigen van een 33 jarige loopbaan zijn leven volledig in de handen van de Heer over te geven.
In profetische gebed vernam hij dat hij in voorbede mocht dienstbaar zijn.


Rosa strekte zich uit naar lofprijzing en aanbidding.


Ze ontdekten dat ze samen dezelfde geloofsvisie hadden en besloten op Profetisch advies van de Heer na persoonlijk gebed op 16 augustus 2007 in Diest via Steve Mayering ( U.S.A ) :

" Ik zie een verse zalving op dat koppel helemaal achteraan in de zaal, de vrouw in het roze en de man in dat geruit hemd. Hallelua !.                                                                                                     De Geest van de Heer zegt tegen jullie: Mijnheer en Mevrouw GA NOG EENS, EN NOG EENS !.       Er is iets met anderen bemoedigen.                                                                                                 Iets in verband met anderen trainen, opleiden.                                                                                 En het geloof dat in uw harten is gaan groeien, gaat toenemen, zal toenemen en je gaat geven. Amen.                                                                                                                                                  Sta op !.                                                                                                                                                 Ik ga de H. Geest naar jullie sturen.                                                     Klaar !.                                                                                                                                         Ontvang het !.                                                                                                                                      Ga met Jezus.                                                                                                                                    Laat het vuur in je handen komen.                                                                                                   Laat deze zalving tot jullie komen.                                                                                                     De zalving van genezing in Jezus'Naam.                                                                                         Jullie zitten op het juiste spoor.                                                                                                        Blijf doorgaan !.                                                                                                                                    Er komt vers vuur.                                                                                                                           Jullie gaan dat vuur aan anderen geven.                                                                                       Fantastisch !. "

en persoonlijk gebed op 10 juni 2010 in Sint Truiden via J.C. Alzamora ( Venezuela ) :

" Er is een geweldige genade op je leven.                                                                                        God gaat je in een nieuwe omgeving brengen.                                                                              Maak je geen zorgen.                                                                                                                            Je moet gewoon beginnen.                                                                                                                  De twijfel heeft je al tijd gekost.                                                                                                          Je hebt steeds gewacht en dan is het moment voorbij.                                                                   God gaat terug kansen geven door Zijn Heilige Geest, maar laat ze niet passeren.                                                                                                                                               Je hebt alle kwaliteiten en talenten om het te doen.                                                                         Nu is het tijd.                                                                                                                                        Je mag niet
langer wachten.                                                                                                                                  Dus ga en doe het gewoon.                                                                                                        Discretie en wijsheid zal God je geven zodat je weet wat te zeggen, wanneer en aan wie.            En je zal ook niets zeggen wat je niet mag verklappen.                                                              Vooral dat laatste.                                                                                                                                Je zal wandelen in de Naam van Jezus.                                                                                              De Heer geeft je kracht en gezondheid, geen angst.                                                                          Je hebt alle kwaliteiten en bronnen in je en God brengt alle ontbrekende schakels bij elkaar zodat je je team kan samenstellen, dat je nodig hebt, om de dingen te doen die je moet doen.               Je hebt alles wat je nodig hebt.                                                                                                        Blijf niet zoeken naar nog meer.                    
Blaas de bazuin en vorm het team dat God je geeft en snel zal dan de fundering komen waarop je kunt bouwen. Amen ", 

een huis-samenkomst van LOFPRIJS - AANBIDDING - GEBED - BEMOEDIGING, waar de krachtige aanwezigheid van de H. Geest mag werkzaam zijn en christelijke LIEFDE en ontmoeting met de levende HEER in Christus Jezus belangrijker is dan, vaste structuur en boodschap, of het verloop van het samenzijn, los van elke levensbeschouwelijke visie, denkwijze of religie van kerkgenootschap of denominatie maar zoals de H. Geest het zou leiden, te starten zoals door de Heer aangegeven, omdat de HEER veel kinderen heeft, die HIJ liefheeft maar die geen kracht bezitten omdat ze de gave van de H. GEEST voor hun niet hebben of kennen, 

via het profetisch schrijven dat Rosa ontving van Alinda-Deborah Schreurs uit Nederland, met als naam:

" DE HERE IS ALDAAR " ( Jes. 33: 21-22 ).  


Contact

CONTACTEER ONS