Over Ons

Rosa werd na 30 jaar in Zuid-Afrika gewoond te hebben, waar ze de Heer leerde kennen, door de Heer in 1998 terug naar België geroepen.


Begin 2005 ontmoette ze Eugène, een neef, een van de zonen van een broer van haar moeder.


Eugène kwam op 18 jarige leeftijd ( 1967 ), in contact met de Bijbel.


In 2002 ontving hij Psalm 69:13 ( Statenvertaling - Maar mij aangaande, mijn gebed is tot U, o HEERE; er is een tijd des welbehagens, o God! door de grootheid Uwer goedertierenheid; verhoor mij door de getrouwheid Uws heils. )


Eugène besloot toen na het beëindigen van een 33 jarige loopbaan zijn leven volledig in de handen van de Heer over te geven.
In profetische gebed vernam hij dat hij in voorbede mocht dienstbaar zijn.


 Rosa strekte zich uit naar lofprijzing en aanbidding.

 

 

Ze ontdekten dat ze samen dezelfde geloofsvisie hadden en besloten op Profetisch advies van de Heer via J.C. Alzamora uit Venezuela , in 2010 een huis-samenkomst van Lofprijs - Aanbidding - Gebed - Bemoediging, los van elke levensbeschouwelijke visie, denkwijze of religie van kerkgenootschap of denominatie maar zoals de H. Geest het zou leiden, te starten zoals door de Heer aangegeven via een profetisch schrijven dat Rosa ontving van Alinda-Deborah Schreurs uit Nederland, met als naam:

" DE HERE IS ALDAAR " ( Jes. 33: 21-22 ).  


Contact

CONTACTEER ONS