KIJK NAAR JEZUS.
Hij is onze zekerheid.
 

 

De Here God heeft alles perfect in Zijn hand.

We willen tijd doorbrengen om in alle rust samen de Here te zoeken, door Hem groot te maken en alle lof en eer te brengen.

Om de 14 dagen op vrijdag is er in familiale sfeer een huissamenkomst waar iedereen hartelijk welkom is vanaf 20 h.
Adres: Heerstraat 80, te 3510 Kermt Hasselt.

 

 


Bemoediging.
God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd gewild.   ( Ef. 2: 10 )

 

Ontvangen Woord op vrijdag 11 augustus  2017 door Frans:

Laat Mijn liefde je richtsnoer zijn.

Wie liefheeft zoekt Mijn liefde om er een antwoord op te geven.

Het antwoord is door Mij, Het levende Woord, te volgen en meer en meer één te worden met het Woord door de Heilige Geest. Zo toon je, in uw leven, Wie je volgt. Zo toon je Wie je liefheb.

Vergeet niet dat je die liefde demonstreert door ze aan anderen, rondom je heen, uit te delen. Ook laten zien Wie de bron van die Liefde is en van Wie je ze hebt ontvangen.

Dan zal openbaring zeker niet uitblijven,  om nieuwe stappen hogerop met Mij te zetten.

Straal Mij uit, door discipel  van Mij te zijn. De Jezus Christus die voor u gegaan is op het kruis en door de opstanding, om de wereld, zonde , ziekte en dood te overwinnen en waardoor je de echte vrijheid zult kregen om Gods kind, door geloof, te worden.

Je wordt dan een nieuwe schepping.

Dit is het begin van een nieuw leven met Mij als kind van God.

Dan ben je een broer of zus van Mij: de Eerstgeborene van heel de schepping.

Ik heb je innig lief. Amen 

Mededeling:

In dit samenzijn van 11/08/2017 werden we bemoedigd door GETUIGENISSEN van wat er gebeurde in levens van aanwezigen.

Er was een tijd van lofprijzing, aanbidding, gebed, liederen, woorden van wijsheid en kennis zoals de H. Geest het leidde en samen werd het sterven en de opstanding van Jezus herdacht met brood en wijn.

Iedere aanwezige kreeg een bemoedigende Bijbeltekst.

Samen keken we op Youtube , op groot scherm naar " OPWEKKINGSLIEDEREN ", en zongen vrijmoedig mee. 

We keken en luisterden naar een korte prediking van de Surinaamse dr. Edgard Holder met thema: " KEN HET PLAN VOOR JE LEVEN ".

Het eeuwige leven is dat zij U, de enige ware God, kennen en degene die U naar de aarde hebt gestuurd, JEZUS CHRISTUS. ( Joh. 17: 3 )

Dit is openbaringskennis. Geen religie maar RELATIE.

Bid en je zal ontvangen waarvoor je bidt. Zoek en je vind wat je zoekt. Klop en de deur zal voor je worden opengedaan. ( Matt. 7: 7 )

Bid - zoek - klop = Relatie met de H. GEEST.

De H.Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe we moeten bidden. Daarom behartigt de H. Geest onze belangen en verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. ( Rom. 8: 26 )

Want allen die door de H. Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. ( Rom. 8: 14 )

De Bergrede van JEZUS kunnen we lezen in Matt. 5, 6 en 7.

Het ONZE VADER geeft de inhoud van gebed weer. ( Matt. 6: 9 )

Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal je dan geschonken worden. ( Matt. 6 : 33 ) 

Een vrouw was jarig en trakteerde met taart.

Samen werd nog een tijd gezellig nagepraat met elkaar met koffie/thee en taart.

 

Voor elk probleem is er een oplossing in Gods Woord. Als je deze lijst graag toegestuurd wil krijgen contacteer ons. dehereisaldaar@gmail.com

                                                                                                                           

Er was persoonlijk gebed voor elkeen die dit nodig had.

 

TIP:

Op zaterdag 2 sept. 2017 is de volgende gebedsnamiddag "Profetische Beleving " in " Basisschool Rijsbergdijk " Streekweg 11 2490 Balen Antwerpen ( Laatste gebouw in de streekweg. )   

Onze volgende afspraak: 

vrijdag 25 augustus 2017 vanaf 20 h.

( vlgs 1 Cor. 14:26 ) 
Lofprijzing, Aanbidding, Gebed, Bemoediging, Avondmaal, woorden van wijsheid en kennis zoals de Heer het leidt door de H. Geest.
We zegenen jullie.
Rosa en Eugène

  

TIP:

Het boekje " JEZUS SPREEKT " van Viviane Russell kan je online lezen op http://jezusspreekt.blogspot.be .  

 


DE HERE IS ALDAAR

/album/de-here-is-aldaar/rosa-juli-2016-jpg/

—————

/album/de-here-is-aldaar/eugene-26082016-jpg/

——————————


Lofprijzing

Lofprijs & Aanbidding

Lofprijs & Aanbidding

Zegent de Heer ( Ps. 66: 8, Luc. 24: 52 - 53 ).Brengt je in de tegenwoordigheid van de Heer en trekt je nader tot Hem ( Ps. 100 : 4 ).Opent deuren en baant de weg ( Jes. 60 : 18, Hand. 16 : 25 - 26 ).Verslaat de duivel ( 2 Kon. 11 : 13 - 14, Ps. 149 : 5 - 9 )Brengt opwekking ( 2 Kron. 31 : 2, 34 :...

Lees meer

—————


Math. 6: 34

/album/math-6-34/image-jpg1/

——————————


Nieuws

02-10-2017 12:30

Gebed.

Op zaterdag 2 sept. 2017 is de volgende "Profetische Beleving" in Balen Antwerpen. In " Basisschool Rijsbergdijk " , Streekweg 11 2490 Balen. Aanvang: 12.30h Zang, Prediking, Lofprijs en Aanbidding. Vanaf 14h persoonlijk gebed met oa Rinke en Ellen van der Meer, Danny Leppens en...

Lees meer

—————


Contact

CONTACTEER ONSWoord

Via Ellen van de Meer op 10 Juni 2017 in Balen

Via Ellen van de Meer op 10 Juni 2017 in Balen

Mijn zoon, mag ik zeggen " Vaders trots ".Ik ben zó blij dat je hetgeen Ik in je hart heb gelegd, dat het er nu meer en meer gaat uitkomen.Want je hebt vergaard de schatten vanuit de hemel.Het is je eigendom geworden!.Je hebt woorden van God tot je genomen.Je at de woorden van Mij op en het werd...

Lees meer

—————


Gebed nodig ?

Elke dag.

Elke dag.

GEBED IS HET AARDSE VOERTUIG VOOR HEMELSE WONDEREN. Wat je probleem, zorg, ziekte enz... ook is, geef het door en we bidden ervoor in de Naam van JEZUS CHRISTUS, en de hemelse Vader geeft wat je " echt " nodig hebt. ( Jac. 5 : 16 )

Lees meer

—————