KIJK NAAR JEZUS.
Hij is onze zekerheid en TOEKOMST ook in 2018.
 

 

De Here God heeft alles perfect in Zijn hand.

We willen tijd doorbrengen om in alle rust samen de Here te zoeken, door Hem groot te maken en alle lof en eer te brengen.

Om de 14 dagen op vrijdag is er in familiale sfeer een huissamenkomst waar iedereen hartelijk welkom is vanaf 20 h.
Adres: Heerstraat 80, te 3510 Kermt Hasselt.

________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft de Heer jou hart aangeraakt met Zijn onvoorwaardelijke LIEFDE en op je hart gelegd Zijn werk in Belgie, via onze christelijke familiale huis-samenkomst " DE HERE IS ALDAAR " in Hasselt naar anderen toe te ondersteunen, dan kan je gebruik maken van IBAN nr. BE49 9731 8201 4571 en BIC code: ARSPBE22.

 


Bemoediging:

JEZUS zei: " Jullie zijn het licht in de wereld ".


Woord dat Frans ontving:

Het is zo belangrijk dat Mijn kinderen zich blijven richten op hun nieuwe schepping die ze zijn:

"IN Christus".

Het is vanuit die nieuwe schepping, beheerst en geleidt door de H. Geest die in je is, dat je leven een totaal andere richting krijgt ten overstaan van je vroegere oude zondige natuur.

Het is dan ook vandaar dat je moet leren, vernieuwd te gaan denken. Door op de juiste manier van denken, d.w.z. bovennatuurlijk te gaan denken zoals Ik je Heer denk, zul je ook bovennatuurlijk gaan leven volgens dat nieuwe denken. Dat kun je leren vanuit openbaring van Mijn Woord en de H. Geest!.

Hoe dichter je denken aansluit met Mijn denken, hoe meer en meer je ook gaat wandelen zoals Ik heb gewandeld met Mijn Vader.

Door "IN Mij" te zijn is er een eenheid met Mij en Mijn Geest. Hoe meer Mijn kinderen bewust gaan leren leven vanuit Mij, zullen zij zelf ook meer en meer in die wonderbare liefdeseenheid komen die Ik heb met Mijn Vader. Dat is nu net wat zoveel hemelse vreugde en kracht geeft:

"SAMEN EEN TE ZIJN IN LIEFDE MET Mij, MIJN VADER en ELKAAR door de H. Geest." Amen.


MEDEDELING.

Tijdens deze eerste samenkomst van 12 januari 2018 werden we bemoedigd door getuigenissen van aanwezigen.

Hoe de HEER werkzaam is/was in hun leven en hun beschermde, leidde en bemoedigde.


Er was een tijd van Lofprijzing, Aanbidding, Gebed, Bemoediging, Woorden van wijsheid en kennis zoals de Heer het leidt door de Heilige Geest.


Samen werd het Avondmaal herdacht met bood en wijn.

Iedere aanwezige kreeg een bemoedigende Bijbltekst.


We keken op groot scherm, en zongen mee met " Opwekkingsliederen ".


Samen keken we op groot scherm en luisterden naar een korte boodschap van Wilkin van de Kamp met als thema " IN CHRISTUS BEN JE NIET LANGER EEN ZONDAAR ".

De Bijbel noemt je gèèn zondaar, dus noem jezelf zo niet.

Het Westen heeft een schuld- en boetecultuur sinds de Reformatie.

Wie in zee ligt moet je er niet op attent maken dat hij aan het verdrinken is, maar hem een reddingsboei toewerpen.

Wie zich als zondaar blijft "zien" zal ook blijven zondigen.

God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld ( Col. 3: 12).

JEZUS ziet ons als heiligen door de H. Geest die in ons woont.

De "Wet" wordt nu geschreven in je hart door de H. Geest.

In Christus Jezus ben je GEEN zondaar.

Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft, die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezelijke van de zonde.

God legde de zonden van de hele wereld op JEZUS, in de beker die JEZUS leeg dronk.

Als christen ben je vanbinnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door de HEER geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen ( 2 Kor. 5: 17).

Want de HEER nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte HEM met onze zonden. In ruil daarvoor rekent de HEER de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe ( 2 Kor. 5: 21.

IN JEZUS VORM JE EEN ONVERBREKELIJKE EENHEID .


 

 

 

 

GEBEDSBIJEENKOMST in HASSELT:

Op zaterdag 14 april 2018  starten we met een gebedsnamiddag.

Aanvang om 13h. Lofprijzing en Aanbidding.

Aanvang om 14h. Profetische Beleving met oa Rinke en Ellen van de Meer en anderen.

Locatie. Gebeds- en lofprijshuis " De Here is aldaar " Heerstraat 80 3510 Kermt-Hasselt.   


  

 

Voor elk probleem is er een oplossing in Gods Woord. Als je deze lijst graag toegestuurd wil krijgen contacteer ons. dehereisaldaar@gmail.com

                                                                                                                           

Er was persoonlijk gebed voor elkeen die dit nodig had.

Onze volgende afspraak: 

vrijdag 26 januari 2018 vanaf 20 h.

( vlgs 1 Cor. 14:26 ) 
Lofprijzing, Aanbidding, Gebed, Bemoediging, Avondmaal, woorden van wijsheid en kennis zoals de Heer het leidt door de H. Geest.
We zegenen jullie.
Rosa en Eugène

  

TIP:

Het boekje " JEZUS SPREEKT " van Viviane Russell kan je online lezen op http://jezusspreekt.blogspot.be .  

 


DE HERE IS ALDAAR

/album/de-here-is-aldaar/rosa-juli-2016-jpg/

—————

/album/de-here-is-aldaar/eugene28nov2017-jpg/

——————————


Lofprijzing

Lofprijs & Aanbidding

Lofprijs & Aanbidding

Zegent de Heer ( Ps. 66: 8, Luc. 24: 52 - 53 ).Brengt je in de tegenwoordigheid van de Heer en trekt je nader tot Hem ( Ps. 100 : 4 ).Opent deuren en baant de weg ( Jes. 60 : 18, Hand. 16 : 25 - 26 ).Verslaat de duivel ( 2 Kon. 11 : 13 - 14, Ps. 149 : 5 - 9 )Brengt opwekking ( 2 Kron. 31 : 2, 34 :...

Lees meer

—————


Math. 6: 34

/album/math-6-34/image-jpg1/

——————————


Nieuws

17-02-2018 12:30

Gebed.

Op zaterdag 17 febr. 2018 is de volgende "Profetische Beleving" in Brussel.In Evangeliegemeente Bethanie, Rollewagenstraat 76 Vilvoorde.Aanvang 14h "Profetische Beleving" met Rinke en Ellen van der...

Lees meer

—————


Contact

CONTACTEER ONSWoord

Dat Eugène ontving op 2 sept. 2017 in Balen

Dat Eugène ontving op 2 sept. 2017 in Balen

Mijn zoon, vorser.Mijn Woord heb je lief.Niet alleen het geschreven woord, maar zeker ook het gesproken woord.Je bent het al aan het ontdekken dat het zó mooi is dat Ik als God vandaag de dag spreek door de mensenkinderen heen.Spreek door jou heen.Dat heb je goed gedaan en doet je nog steeds goed...

Lees meer

—————


Gebed nodig ?

Elke dag.

Elke dag.

GEBED IS HET AARDSE VOERTUIG VOOR HEMELSE WONDEREN. Wat je probleem, zorg, ziekte enz... ook is, geef het door en we bidden ervoor in de Naam van JEZUS CHRISTUS, en de hemelse Vader geeft wat je " echt " nodig hebt. ( Jac. 5 : 16 )

Lees meer

—————